1. Nobina Norge /
  2. Om Nobina /
  3. Åpenhetsloven

Nobina og åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Spørsmål om Nobina og åpenhetsloven?

Kontakt oss via compliance@nobina.com, så svarer vi deg på e-post.

Copyright Nobina 2024