1. Nobina Norge /
  2. Om Nobina /
  3. Databehandling og personvern /
  4. NET-appen

NET-appen

Behandling av personopplysninger ved bruk av NET-appen

For oss er det viktig at du stoler på at vi respekterer personvernet ditt og følger gjeldende lovgivning når vi samler inn og behandler personopplysninger. Vi ivaretar personopplysningene som samles inn om deg og sørger for at de lagres og behandles på en sikker måte, og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Hensikten med informasjonen vi gir er å gi, i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning, omfattende informasjon om behandling av personopplysninger som Nobina er ansvarlig for.

Ansvar for personopplysninger
Nobina er ansvarlig for personopplysninger for behandlingen som utføres av oss eller på våre vegne. Dette betyr at vi bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger, dvs. hvorfor vi behandler dataene dine og hvordan vi behandler dem. Du kan lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine i personvernerklæringen nedenfor.

Nobina-selskaper og innbyrdes ordninger
Nobina-gruppen består av flere selskaper i de nordiske landene Sverige, Finland, Norge og Danmark. Selskapet du har kontakt med eller som leverer reisen eller tjenesten du bruker, er som hovedregel selskapet som er ansvarlig for behandlingen av dataene dine.

For at vi skal kunne utføre visse tjenester, må vi noen ganger dele personopplysninger med andre selskaper i konsernet. Når vi deler personopplysninger i konsernet, har vi inngått en intern ordning for å regulere behandlingen

Konto og plassering

Når du bruker NET-appen vår, må du ha en konto. Vi vil deretter behandle data om deg i form av en bruker-ID som kan knyttes til deg som person. I NET må vi også spore posisjonen din for å kunne informere reisende og på den måten sikre at trafikken vår leveres i tide og til riktig sted. Vi sporer kun posisjonen din når du kjører erstatningstrafikk for oss, selv når appen er i bakgrunnen. Vi støtter oss på det juridiske grunnlaget for interesseavveging og lagrer informasjonen kun den perioden som er definert i avtalen, og inntil vi har oppfylt leveransen, for å gi en best mulig brukeropplevelse.   

 

Appsenter og programinnsikt 

Når du bruker NET, behandler vi personopplysninger i form av enhetens unike ID og IP-nummer, produsent, modell, operativsystem og versjon, og bruker-ID for å spore og administrere appens krasjdata. Dataene er nødvendige for at vi skal kunne utvikle og evaluere NET sin funksjonalitet for å sikre at trafikken vår leveres i tide og til rett sted. Informasjonen lagres kun i den perioden vi trenger for å kunne oppfylle vår leveranse. Vi støtter oss på det juridiske grunnlaget for å ivareta brukerens interesser, og lagrer informasjonen kun så lenge vi trenger for å oppfylle vår leveranse.  

 

Hvem vi deler dine personlige opplysninger med
Vi kan dele visse personopplysninger i Nobina-gruppen, med våre transportmyndigheter, fagforeninger og arbeidsorganisasjoner, eksterne partnere og rådgivere i og utenfor EU / EØS, samt myndigheter eller andre mottakere hvis det kreves ved lov, andre vedtekter eller myndigheter avgjørelser.

Hvis vi bruker partnere og leverandører utenfor EU / EØS, gjør vi spesielle tiltak, f.eks. signerer avtaler som inkluderer standardiserte klausuler for dataoverføring vedtatt av EU-kommisjonen.

Hvordan vi beskytter din personlige informasjon
Vi beskytter alltid personopplysninger med egnede tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak.

Nobina har etablert prosesser, rutiner og tekniske tiltak som både proaktivt og reaktivt forbedrer sikkerhetsnivået. Alt for at dine personlige data skal håndteres sikkert og ikke bli tilgjengelig for uautoriserte personer.

Dine rettigheter
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 17. juni 2021 og kan endres. Hvis vi gjør betydelige endringer i retningslinjene, vil vi varsle deg senest 30 dager før endringen trer i kraft ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

Kontakt Nobinas personvernombud
Hvis du har spørsmål om hvordan Nobina behandler dine personopplysninger, eller ønsker informasjon om og kontaktinformasjon for personopplysninger i andre selskaper i Nobina-gruppen, er du velkommen til å kontakte Nobinas personvernombud via telefon, post eller e-post:

Nobina AB (publ)
Armégatan 38, eBox 6071,
171 06 SOLNA
Telefon: +46 8 410 650 00
E -post: dpo@nobina.com

Copyright Nobina 2024