1. Nobina Norge /
  2. Jobbe hos oss /
  3. Mangfold og inkludering

Vårt arbeid med mangfold og inkludering

I Nobina skal hver person få være åpen om hvem hen er, og bli ønsket velkommen som et unikt individ. Vi tror at alles samlede erfaringer er viktige for at Nobina, vi som jobber her og samfunnet rundt oss skal kunne vokse og utvikle seg. Da kommer vi også nærmere visjonen vår – Alle vil reise med oss. Derfor er vårt arbeid med mangfold og inkludering en viktig del av hverdagen i Nobina.

Arbeidsmiljø

For hele tiden å være i forkant av vårt arbeid knyttet til arbeidsmiljø, gjennomfører vi årlige risikovurderinger for å kartlegge, planlegge og gjennomføre forbedringer som fremmer like muligheter uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonshemming, seksuell legning og alder. Risikovurderingene er dels basert på medarbeidersamtaler hvor vi diskuterer spørsmål om krenkende diskriminering, og dels på vår medarbeiderundersøkelse hvor alle ansatte anonymt kan fortelle oss hvordan de opplever vårt arbeidsmiljø.

I Nobina har vi nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering, og vi jobber målrettet og systematisk for å sikre det.

Inkluderende lederskap

Vi tilbyr alle ledere og nøkkelroller innen Nobina opplæring i inkluderende lederskap. Målet er å bli enda flinkere til å utnytte mangfoldet som finnes i bedriften for å oppnå enda bedre resultater sammen.

Inkluderende ledelse i Nobina handler om å jobbe for en arbeidsplass der alle kommer til sin rett, uavhengig av bakgrunn.

Copyright Nobina 2024