Nobina i Norge

Våre transportløsninger øker mobiliteten i samfunnet. Vår visjon "Alle vil reise med oss" handler om at vi ønsker å øke bruken av offentlig transport; både til fordel for miljøet og for å forenkle folks hverdag.

Våre verdier

Vi respekterer hverandre - vi bryr oss- vi tar ansvar. Vår suksess skaper et bedre samfunn i form av økt mobilitet, redusert miljøbelastning og lavere samfunnsomkostninger.
Copyright Nobina 2022