1. Nobina Norge /
  2. Om Nobina /
  3. Databehandling og personvern /
  4. Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

For oss er det viktig at du kan stole på at vi respekterer privatlivet ditt og overholder gjeldende lovgivning når vi samler inn og behandler personopplysninger. Vi beskytter personopplysningene som samles inn om deg, og sikrer at de lagres og behandles på en trygg og sikker måte og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Behandlingsansvarlig

Nobina er ansvarlig for behandlingen som utføres av oss eller på vegne av oss. Dette betyr at vi bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger, dvs. hvorfor vi behandler opplysningene dine, og hvordan vi behandler dem. Du kan lese om hvordan vi behandler personopplysningene, i personvernserklæringen vår nedenfor.

Som utgangspunkt er Nobina sjelden eller aldri behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med kollektivtransport. Dette skyldes at det hovedsakelig er vår kollektivtransportforvalter (oppdragsgiver) i Sverige, Norge, Danmark og Finland som bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger knyttet til for eksempel billettkjøp og reisekort.

Hvis det er en av kollektivtransportforvalterne våre som er behandlingsansvarlig, bør du kontakte denne hvis du har spørsmål. Du finner kontaktopplysninger her.

Personvernserklæring

Versjon

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20.2.21 og kan bli endret. Hvis vi gjør vesentlige endringer i retningslinjene, kommer vi til å varsle deg senest 30 dager før endringen trer i kraft ved å legge ut en ny versjon på nettstedet vårt.

Copyright Nobina 2024