1. Nobina Norge /
  2. Om Nobina /
  3. Våre verdier

Våre verdier

Nobina er et verdidrevet selskap, og gjennom våre tre verdier styrer vi hvordan vi jobber i alle deler av vår virksomhet. Verdiene preger hvordan vi oppfører oss og hvordan vi er mot hverandre. Vi forsøker alltid å ha en levende dialog om våre verdier, og om hvor godt vi lever opp til dem. For nytten av verdiene kommer jo først når de flyttes fra papirer til å bli konkrete handlinger!

Våre verdier er:

Vi respekterer hverandre

Vi beskytter alles likeverd og behandler hverandre med vennlighet og omtanke. Sammen skaper vi et trygt og kreativt arbeidsklima. Vi reagerer og sier fra hvis vi ser mangel på respekt for kunder, hverandre og selskapet.

Vi bryr oss

Vi er engasjerte, lydhøre og bryr oss om hverandre. Vi tar aktivt ansvar for miljø, samfunn og sikkerhet. Vi oppmuntrer helse og personlig utvikling.

Vi tar ansvar

Vårt arbeid og ledelse er preget av ansvar, tillit og deltakelse. Vi tar ansvar for å lede både oss selv og våre ansatte. Vi tar ansvar for vår egen utvikling og for å være gode forbilder. Vi motiverer ved å invitere til deltakelse, være åpen og vise tillit.

Copyright Nobina 2024