Nobina Follo

Nobina Follo betjener alle linjene i Ski, Nesodden og Vestby.

Til avdelingen på Ski hører det 50 busser og om lag 200 ansatte. Personalgruppen er en fin og mangfoldig gjeng hvor over 40 nasjonaliteter er representert. Follo er et område med sterk befolkningsvekst, og det er politisk vedtatt at det økte transportbehovet skal dekkes med et større kollektivtilbud. Vi er klare for å bidra!

På Nesodden har vi base på Fagerstrand hvor vi har verksted og vaskehall. 100 ansatte er med på å betjene rutene 560/560N, 561 565/565E, 570, 575 og 576 i tillegg til skolekjøringen.

I Vestby benytter vi Schaus buss som underleverandør og samarbeidspartner.

Kontaktinformasjon
Nobina Follo
Teglveien 13
Telefon 64 91 12 80
E-post: office@nobina.no
Driftssjef: Fredrik H. Lindegaard

Copyright Nobina 2023