1. Nobina Norge /
  2. Våre løsninger og tjenester

Våre løsninger og tjenester

Nobina skal være med på å drive samfunnet i en miljøvennlig og bærekraftig retning. Gjennom innovasjon og teknologisk utvikling kan vi legge til rette for enklere hverdagsreiser som gjør at flere velger andre transportløsninger enn egen bil. I Nobina-gruppen har vi et eget selskap - Nobina Technology - som jobber med å finne smarte løsninger for dagen i dag og for morgendagen.

Energy As A Service på våre ladestasjoner

Nobina drifter elbusser med tilhørende ladeinfrastruktur på vårt depot på Mortensrud. På dagtid har flere av våre ladestasjoner ledig kapasitet til å ta imot eksterne kjøretøy som har behov for lading.

Derfor tilbyr vi sambruk på 32 ladeplasser fortrinnsvis til elektriske busser, lastebiler og andre nyttekjøretøy. Laderne har CCS2-plug-in kontakter og kan levere effekt på opptil 150 kW DC. Ladestasjonene er lokalisert på Thomas Ulvens vei 10, 1279 Oslo og er tilgjengelig mellom kl. 08:00-16:00. Fører har tilgang til toalett, pauserom og drikke/matautomater inne på området i tiden kjøretøyet lader.

Vi tilbyr lading etter markedspriser og tjenesten tilgjengeliggjøres etter avtale. Ta kontakt med oss her.

 

Takta

I Malmø har vi hatt stor suksess med vår løsning Takta hvor man har erstattet tradisjonelle rutetabeller med et tilbud som gir en jevn turtetthet mellom bussene. Dette gjør vi ved hjelp av verktøy som overvåker og visualiserer bussenes posisjon. Dermed kan bussene kjøre med et jevnt intervall og man oppnår en bedre flyt i trafikken. Resultatet er mindre trengsel, kortere ventetid og en bedre reiseopplevelse.

 

Autonome busser

Siden 2018 har Nobina hatt selvkjørende busser som en del av rutetilbudet i Barkarbystaden i Stockholm. Dette er små elektriske busser som går i faste ruter. Et testprosjekt for København står også på trappene, og i Norge har Nobina kjørt selvkjørende minibusser på Fornebu sommeren 2018.

Vi kjører deg gjerne

Gjennom Nobina kan du bestille buss til din neste utflukt. Nobina AS tilbyr utleie av buss med bussfører for oppdrag i Oslo og Akershus. Vi kjører gjerne skoleklasser og barnehager på utflukter og ekskursjoner. Vi tar også andre korte oppdrag, for eksempel for deg og dine kollegaer.

Ta kontakt med oss her.

Erstatningstrafikk

Nobina har etablert seg som aktør innenfor forretningsområdet erstatningstrafikk og buss for tog. Denne delen av virksomheten er lokalisert i Oslo sentrum med egen operasjonssentral. Fra Oslo organiserer vaktsentralen ofte alternativ transport om det blir stans i tognettet. Nobina samarbeider med de fleste togselskaper i markedet og håndterer også andre forespørsler om alternativ transport.

Copyright Nobina 2024