1. Nobina Norge /
  2. Nyheter /
  3. Gode nyheter for Nedre Glomma

Gode nyheter for Nedre Glomma

Vi er i dag veldig glade for å kunne bekrefte at den tekniske utredningen nå er fullført og at vi kan komme et stort steg videre mot ordinær trafikk i Nedre Glomma – noe som er veldig gledelig for alle oss i Nobina, ØKT og særlig våre flinke ansatte i Nedre Glomma, og for passasjerene. Snaut 60 av de ordinære bussene er allerede kontrollert og godkjent for trafikk.

erstatningsbusser

En stor teknisk utredning er blitt gjennomført der kompetanse fra alle berørte aktører har samarbeidet og hvor et stort antall eksperter har vært involvert. Årsaken til at gassen har lekket ut er nå klarlagt. Årsaken er to faktorer, dels på grunn av en feil i programvaren på det automatiske tanksystemet som regulerer gass og trykk, i kombinasjon med de svært store temperatursvingningene som skjedde i løpet av januar måned. Ingen av disse to faktorene kunne alene generert trykket som kreves for at en sikkerhetsventil utløses – men ved disse to hendelsene i parallell, har det forårsaket et trykk der sikkerhetsventilene på tre busser ble utløst om morgenen 22. januar.

Vi kan bekrefte at bussenes sikkerhetssystemer har fungert etter hensikten ved at sikkerhetsventilene er blitt utløst og gassen sluppet ut for å hindre at tankene brast. Etterforskningen kan i dag ikke fastslå med sikkerhet hva det var som antente gassen, og brannutredningen vil derfor fortsette.

- Sikkerheten for våre passasjerer og ansatte har alltid vært vår prioritet, og vi er glade for at ingen ble skadet i den store brannen. Samtidig vil vi i dag rette en stor takk til våre passasjerer for tålmodigheten, til ansatte som har stått på for å sikre trafikk og busser, og til alle aktører og myndigheter som har bidratt i utredningen, samt til å registrere og godkjenne erstatningsbusser fra hele Norden, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Nobina Norge.
Ved hjelp av store datamengder er det utviklet en modell for å identifisere det maksimale trykket som hver buss har blitt utsatt for – til enhver tid, samt med hvilke temperaturer på det aktuelle tidspunktet.

- For våre reisende betyr dette at de igjen vil begynne å møte sine vanlige busser og en kollektivtransport som er både pålitelig og trygg. De neste ukene vil alle busser utenom de åtte som brant, være klare for trafikk, samtidig som vi fortsetter arbeidet i tett dialog med ØKT for å erstatte bussene som ble totalskadd i brannen, sier Fredrik H Lindegaard, regiondirektør i Nobina Norge.
Rundt 60 busser er allerede i trafikk. Dette er blitt gjort etter utredning der man har kunnet slå fast at disse bussene aldri har vært utsatt for noen form for skadelig trykk. Bussene har blitt godkjent for trafikk etter inspeksjon.
Alle busser er analysert for trykk og mulig påvirkning, og komponenter eller hele systemer skal nå skiftes ut, som et sikkerhetstiltak før de testes og inspiseres i henhold til norsk regelverk. Busser som er testet, inspisert og funnet ok vil settes i trafikk fortløpende.

Alt i alt kan vi nå presentere et helhetlig bilde og prosess, der alle parter har samarbeidet både i utredningen og arbeidet med å få trygge og sikre bussene tilbake i drift.
Alle tankanlegg med tilsvarende design er også inspisert, og den identifiserte feilen er nå utbedret, og tankanlegget er på nytt sertifisert og godkjent for drift.

Copyright Nobina 2024