1. Nobina Norge /
  2. Nyheter /
  3. Covid-19

Covid-19

Våre tiltak

Nobina utfører en viktig funksjon i samfunnet under pandemien. Som transportoperatør sikrer vi at helsepersonell kommer seg til sykehjem og sykehus, vi sørger for at folk kommer seg på butikken og at barn og unge kan fortsette å reise til og fra skole.

Nobina ser på sikkerheten til våre ansatte og reisende med største alvor. Vi følger selvfølgelig de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene og vi har hele tiden siden mars hatt intensivert fokus på renhold, hygienetiltak og smittevern. Vi har også innført en rekke tiltak for å redusere spredningen av viruset.

Det er kjøpt inn munnbind til alle berørte medarbeidere og utarbeidet detaljerte retningslinjer for bruk. Disse forteller når munnbind skal brukes, hvordan de skal brukes og hvordan brukte munnbind skal behandle

Copyright Nobina 2024