1. Nobina Norge /
  2. Våra lösningar /
  3. Ersättningstrafik för tåg

Ersättningstrafik med buss när tåget står still

Tågnätet är känsligt och utan någon som helst förvarning kan små faktorer få stora konsekvenser.
Oavsett om störningen beror på hastigt uppkomna hinder såsom elavbrott, signalfel och växelfel eller vid planerade störningar såsom banarbeten gäller det att ha beredskap och kunskap för att hantera dessa störningar.

Nobina kör ersättningstrafik för tåg

Som en viktig samhällsaktör inom kollektivtrafiken tar Nobina ansvar och driver utvecklingen framåt. Vi vet hur avgörande en välfungerande ersättningstrafik är, särskilt i tider av stora infrastruktursatsningar.

Ersätta och ersättningsbussar

Vi erbjuder en helhetslösning där vår ersättningstrafik kombineras med systemstödet Ersätta, som är utvecklat efter marknadens behov. När tåget ställs in ser Ersätta till att resenären får rätt information i realtid. En tillfällig linjekarta och tidtabell upprättas och våra ersättningsbussar ansluter.

Resenärer ska snabbt och enkelt få veta vad som händer, varför det händer och varifrån bussen går och vilken tid den anländer.

Tillsammans med våra branschkollegor

Merparten av ersättningstrafiken utförs med Nobinas egna bussar. Ibland krävs det dock samarbete med andra trafikföretag för att klara av kapacitetstoppar. På så sätt svarar vi upp till resenärens behov av relevant information vid ersättningstrafik, följt av en trygg resa.

Vill du veta mer om vår lösning för ersättningstrafik?

Jag heter X och är X på Nobina.

Om du har frågor eller funderingar kring Nobinas BRT-lösningar är du varmt välkommen att kontakta mig.

E-postX.X@nobina.se
Telefon: XXX XX XX

Copyright Nobina 2023