1. Nobina Norge /
  2. Våra lösningar /
  3. Nobina Electrical Solutions /
  4. Nobinas elbusslansering i Landskrona

Nobinas elbusslansering i Landskrona

Nobina har sedan 2006 uppdraget att utföra busstrafiken i Landskronas tätort där den senaste upphandlingen var 2013. Med start 2018 anlände våra elbussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Skånetrafiken ersattes samtliga biogasbussarna som trafikerade tätorten med elbussar.

I samband med ett sedan tidigare planerat byte av stadsbussarna genomförde Skånetrafiken och Landskrona kommun förstudier angående elektrifiering av kollektivtrafiken. Slutsatsen var att den totala kostnaden skulle bli för hög.

Nobina Electrical Solutions

Vi presenterade en alternativ lösning som rymdes inom Skånetrafiken och Landskrona kommuns kostnadsramar och en överenskommelse kunde nås. Nobina Electrical Solutions levererade därefter en helhetslösning med infrastruktur för laddning i depån och en effektiv trafiklösning.

Copyright Nobina 2023