1. Nobina Norge /
  2. Våra lösningar /
  3. Bus Rapid Transit – BRT /
  4. BRT MalmöExpressen /
  5. Bus Rapid Transit – MalmöExpressen

Bus Rapid Transit (BRT) – MalmöExpressen

Linje 5 har sedan trafikstarten 2005 varit en av Malmös populäraste stadsbussar. I början på 2010-talet stod man inför en ny utmaning. Antalet resenärer ökade hela tiden och trots en hög turtäthet räckte inte linjens befintliga kapacitet till under vissa tider på dygnet. Den dåvarande trafiksituationen förhindrade dessutom fler avgångar på linjen.

MalmöExpressen är en BRT-linje (Bus Rapid Transit) med hög kapacitet.

Att tänka nytt där den konventionella bussen inte räcker till

Tillsammans med Skånetrafiken och Malmö stad initierade vi ett projekt som syftade till att ta fram nya lösningar för att öka tillgängligheten för linje 5. I samverkan togs ett helt nytt upplägg fram som blev Sveriges första BRT, Bus Rapid Transit.

Den nya helhetslösningen omfattade helt nya bussar, utveckling av linjesträckningen, effektivisering av hållplatslägen med uppdaterad utformning av hållplatserna samt egna körfält på två tredjedelar av linjesträckningen.

Succé redan från start

De nya snabbussarna var utrustade med på- och avstigning i samtliga dörrar för att minimera stopptider på hållplatserna. I juni 2014 lanserades MalmöExpressen och resultatet lät inte vänta på sig. Redan första året ökade resandet med hela 27% och allt fler har upptäckt fördelarna med att åka MalmöExpressen sedan dess.

Copyright Nobina 2023