1. Nobina Norge /
  2. Våra lösningar /
  3. Bus Rapid Transit – BRT /
  4. BRT Barkarbystaden

Sveriges första eldrivna BRT-bussar

I Barkarbystaden, norra Europas största stadsutvecklingsområde, utvecklas kollektivtrafiken i takt med att staden växer. Ny teknik, mobilitetstjänster och infrastruktur samverkar för att skapa hållbara, trygga och moderna resor och transporter. Målet är att skapa världens modernaste stadstrafik anpassad för staden och de människorna som bor, lever och arbetar där.

I väntan på att tunnelbanan anländer

I ett unikt samarbete mellan Nobina, SL och Järfälla kommun lokaliserade vi ett behov av att förse den snabbt växande Barkarbystaden med en hållbar busslösning. Att kunna erbjuda innevånarna en bekväm och klimatsmart kollektivtrafik i väntan på att blå linjens tunnelbana anländer 2027 var målet.

BRT – en tunnelbana ovan jord

Nobina var den första aktören i Norden som kunde erbjuda sina uppdragsgivare och resenärer BRT-bussar inom kollektivtrafiken. Redan 2014 rullade de första bussarna ut i Malmö. BRT står för Bus Rapid Transit och kan liknas vid en tunnelbana ovan jord. I Sverige definieras BRT som ett högkvalitativt bussystem med hög kapacitet, separerade körbanor, signalprioritering och stationsliknande hållplatser.

Idealiska förutsättningar tack vare långvarigt samarbete

I samverkan med SL och Järfälla kommun har Nobina haft en unik möjlighet att vara med och utforma infrastrukturen från start. Vi identifierade och planerade linjesträckningen, körfält, cirkulationsplatser och hållplatser för den kommande BRT-linjen.

Halverad restid via dedikerade lösningar

Järfälla kommun har anlagt en ny väg där BRT-bussen har dedikerade körfält. Dessutom har det anlagts nya cirkulationsplatser där bussarna har prioritet, samt nya trafikljus. Trafikljusen spårar bussens position med hjälp av en GPS-signal varpå bussarna får företräde i trafiken.

(ev bild)

I trafik sedan 2020

Sedan augusti 2020 trafikerar BRT-linjen 175 sträckan Akalla och Stora torget i Barkarby. Restiden uppskattas till sex minuter vilket är en halvering mot tidigare. Den genomsnittliga hastigheten är cirka 35 km i timmen.

För att skapa signalvärdet för den nya BRT-bussen har man valt att ge bussen en unik design. Bussen ska förknippas med ett specifikt trafiksystem och ska upplevas som en snabb kollektivtrafiklösning. Därför ska bussen efterlikna tunnelbanans design i så stor utsträckning som möjligt, detta exemplifieras med de blå och grå färgerna.

Ett BRT-system kännetecknas av

  • Hög turtäthet och lång trafikperiod under dygnet
  • Rak linjesträckning med mjuk linjeföring
  • Hög synbarhet i stadsmiljön, egen identitet, design och varumärke
  • Egna stationer snarare än hållplatser
  • Snabb påstigning via alla dörrar
  • Full prioritet såsom dedikerad infrastruktur med egna körbanor, signalprioritet, etc.
  • Högkvalitativa fordon

Färdig lösning

Fyra stycken ledbussar trafikerar linje 175. Bussarna kommer från den kinesiska tillverkaren BYD och drivs enbart på el. Laddning sker på depån i Kallhäll med max 200kW. Ett batteri tar tre timmar att ladda. Maximal räckvidd uppskattas till 187 km. Bussarna är även utrustade med fyra infotainmentskyltar, USB och loungesoffor.

Förenar samhällsnytta med ett rent nöje för resenären

För resenärer innebär BRT-linjen ett antal nyttor. Den erbjuder en både hållbar och bekväm resa med en halverad restid mellan Akalla och Barkarbystaden. Tack vare linjens höga prioritet är den pålitlig vid trafikstörningar. Bussarna garanterar en tyst och behaglig resa då trafiken är helt elektrifierad och bidrar till enkel och bekväm vardagspendling med kollektivtrafiken.

Även för samhället innebär Nobinas BRT-lösning ett antal nyttor. Den skapar en attraktiv relation som knyter ihop Barkarbystaden med Akalla och Barkarby/Veddesta. Bilanvändandet i upptagningsområdet har minskat med 900 bilar per dygn. BRT-lösningar har även en påvisad positiv effekt på fastighetsvärdet och skapar en mer attraktiv stad. Den helt elektrifierade trafiken eliminerar de lokala utsläppen och minskar bullernivån avsevärt.

Tillsammans med övriga mobilitetsinsatser blir Barkarbystaden och Järfälla ett internationellt föredöme och besöksmål inom kollektivtrafiken.

Vill du veta mer om BRT i Barkarbystaden? Kontakta mig!

Jag heter X och är X på Nobina.

Om du har frågor eller funderingar kring Nobinas BRT-lösningar är du varmt välkommen att kontakta mig.

E-postX.X@nobina.se
Telefon: XXX XX XX

Copyright Nobina 2023