Om anlegget

Nobinas bussanlegg skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass, og vi strekker oss langt for å sikre at de som jobber på våre anlegg skal trives på jobb og føle seg ivaretatt og sett. Bussanlegget består av et verkstedbygg, en vaskehall, et administrasjonsbygg med pausefasiliteter og kontorarbeidsplasser, en parkeringsplass og ladeinfrastruktur.

Opprinnelig skulle både Klemetsrud og Mortensrud bussanlegg benyttes i Oslo sørøst, men på grunn av Oslo kommunes beslutning om å bygge CO2-fangstanlegg, så bortfaller Klemetsrud. Det medfører at Nobina skal ha hele driften på Mortensrud.

Mortensrud bussanlegg eies og driftes av Bussanlegg AS, som også eier de andre anleggene i Oslo og deler av Viken. Anlegget er nytt og ble ferdig bygget i 2022 for dagens Østensjøkontrakt, med dieselbusser. Nobina vil sette i gang et byggeprosjekt denne våren, og målet er at anlegget skal stå klart til å kunne håndtere elbusser fra oppstart av kontrakten i desember 2023. Bussene vil kun lades på anlegget og det legges opp til plug-lading fra ladeøyer.

 

mortensrud.png

Slik sikrer Nobina et godt arbeidsmiljø og et trygt anlegg:

 • Det vil bli utført støymålinger i verksted og vaskehall av bedriftshelsetjenesten en gang per år og ved behov
 • Nobina skal etablere en sykkelparkering under tak, med lås og lading for elsykler. Det skal også bygges garderobefasiliteter, med tørkemuligheter for vått tøy og skapplass for klær og sykkelutstyr, samt blir det lagt til rette for vask og vedlikehold av sykkel på anlegget
 • Ladeplasser for elbiler vil bli etablert på bussanlegget, og de skal utgjøre minimum 50 % av parkeringsplassene. Ladeplassene kan brukes av de ansatte og skal også brukes for å lade avløserbiler og verkstedbiler
 • Vaskehallen vil bli Svanemerket slik at den ikke er skadelig for hverken miljøet eller de ansatte
 • Det vil være ett verneombud for verksted og vaskehallen, minst ett verneombud for førerne, og ett verneombud for funksjonærene. Verneombudene vil få omfattende HMS-opplæring, utover det lovpålagte arbeidsmiljøkurset på 40 timer, og det arrangeres samlinger for alle Nobinas verneombud minimum to ganger per år
 • Frivillig tilbud om vaksinering for medarbeidere som håndterer biologisk materiale. Medarbeiderne får tilbud om hepatitt A og B vaksinering, samt vaksinering mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Nobina skal sikre at alle berørte arbeidstakere får god informasjon om fordeler og ulemper ved vaksineringen
 • Nobinas styringssystem skal være ISO 39001-sertifisert før oppstarten, og for ISO 45001-sertifisering skal strukturen og alle grunnleggende elementer i styringssystemet komme på plass i 2024, og sertifiseringsrevisjonen gjennomføres i 2025
 • Vi setter sammen en velferdsgruppe med et årlig budsjett, som får ansvaret for å skape hyggelige uteområder og sosiale møteplasser, samt for å arrangere ulike sosiale sammenkomster. Eksempler kan være blomsterkasser, beplantning, utemøbler og grill
 • Hjertestarter og førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig, og det skal alltid være noen med førstehjelpskompetanse tilgjengelig på bussanlegget. Medarbeiderne får tilbud om å delta på en årlig opplæring i førstehjelp. Alle førere deltar på obligatorisk opplæring i førstehjelp hvert femte år, som en del av YSK
 • Det vil finnes massasjestoler og hvilerom slik at det er mulig å ta en pause, redusere stressnivået og løse opp stive muskler
 • Nobina sponser et turlag som arrangerer felles turer i fjell og skog
 • Vi inngår avtale med en leverandør som brøyter, fjerner is og strør ved behov. Vi skal også ha strøing tilgjengelig på anlegget, slik at man kan strø ekstra ved behov
 • Man vil få rabatt på abonnement på treningssenter
 • Det blir etablert hyggelige spiserom og god og sunn mat tilgjengelig i matautomater for en lav pengesum. Det vil være mulig å kjøpe både kald mat (baguetter og lignende) og mat som kan varmes opp i mikrobølgeovn. Bildet under viser en skisse av hvordan den tiltenkte løsningen kan se ut

 

matautomat.png

Vaskehallen

Vaskehallen på bussanlegget på Mortensrud vil bli Svanemerket første år etter oppstart av kontrakten. Dette innebærer at vaskehallen vil bruke betydelig mindre vann enn en ordinær vaskehall, samt at det blant annet stiller krav til kjemikaliebruk og rensing/gjenbruk av avløpsvann. Fra og med 2025 skal 100 % av bussene vaskes i en Svanemerket vaskehall. Ifølge Miljømerking Norge forbruker en Svanemerket vaskehall 80 % mindre vann og slipper ut 90 % mindre tungmetaller og olje. Det blir installert vannrenseanlegg, som muliggjør gjenbruk av 95 % av vannet. Vannet skal behandles slik at det ikke er skadelig for bruk av de ansatte og slik at det ikke bidrar til bakteriell vekst. Nobina vil gjennomføre kontrollmålinger av renseanlegget en gang per år, for å sikre at anlegget fungerer som ønsket.

Klikk her for å komme tilbake til hovedside Oslo sørøst

Copyright Nobina 2023