Nobina tar over ansvaret for busstjenester i Oslo sørøst

Den 10. desember 2023 tar Nobina over ansvaret for busstjenester i ruteområde 2 Oslo sørøst, med linjer i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Bussflåten vil bestå av kun elektriske busser, totalt 76 stk, og avtalen løper over en periode på ti år pluss to opsjonsår. Rutetilbudet skal driftes fra et bussdepot på Mortensrud - depotet som var planlagt på Klemetsrud faller bort på grunn av Oslo kommunes beslutning om å bygge CO2-fangstanlegg.

Om Nobina

Nobina driver bussvirksomhet i Norge, Finland, Sverige og Danmark og er størst i Norden på buss. I Norge har vi ca 1400 ansatte som drifter busskontrakter i Oslo, Lillestrøm, Follo, og snart også Fredrikstad og Sarpsborg. 

Hos Nobina finner du ansatte med bakgrunn fra mange ulike land. Vi har et spennende flerkulturelt miljø. Som bedrift jobber vi utfra premisset om at fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, og at mangfold beriker. Derfor er fokuset på inkludering, medarbeiderskap og et godt arbeidsmiljø en selvsagt del av hverdagen hos Nobina.

Les mer her
Copyright Nobina 2023