Nobina Oslo

På anlegget på Jernkroken sørger nesten 500 ansatte for driften gjennom hele døgnet. Jernkroken ledes av en faglig sterk administrasjon hvor fokuset er på de ansatte og høy kvalitet på tjenestene vi leverer. Over 50 nasjonaliteter er representert på anlegget her. 

Driftsområdet Oslo er en del av kollektivtrafikken i Oslo og betjener rutene 25, 30, 31, 32, 31E , og 81. I tillegg kommer nattlinjene N1, N2, N5, N11, N12, N30, N32 og N63.     

Det er mange aktiviteter som ligger til grunn for at bussen går i rute. Trafikkledersentralen planlegger hvilke busser som skal kjøre hvor, ser til at elbussene lades som de skal, overvåker trafikken og gir nødvendig informasjon til førerne som er ute i trafikk. Våre førere sørger for å ta kundene dit de skal på en trygg og sikker måte. Før bussen kjører dagens første tur, vil føreren alltid gå gjennom en sjekkliste for å forsikre seg om at bussen er i god teknisk stand. Førerne våre har også fått opplæring i ulykkes-, brann- og krisehåndtering og er i stand til å bistå de reisende om en situasjon skulle oppstå.

Til garasjen på Jernkroken hører det til et 20-talls elektriske busser som er med på å skape et bedre miljø i hovedstaden. Bussene tas godt hånd om av flere team bestående av teknisk driftsledelse, verkstedet med en verkstedsjef og flere mekanikere, og en egen gruppe som tar seg av innvendig og utvendig vask. Slik sørger vi for at kundene kan gå ombord i busser som har et behagelig inneklima, rent og ryddig miljø og er i god teknisk stand.

Kontaktinformasjon
Nobina Oslo
Jernkroken 2
Telefon 400 04 049
E-post: office@nobina.no
Driftssjef: Ronny Lindesteg

Copyright Nobina 2023