Vårt kundeløfte og våre verdier

Vår visjon og kundeløfte

I Nobina er vi opptatt av at flest mulig reiser grønt og bærekraftig. Derfor er vår visjon «Alle ønsker å reise med oss». Vi har utarbeidet et kundeløfte som underbygger vår visjon og som vi hver dag strekker oss langt for å etterleve.

"Du skal føle deg velkommen og trygg, samt motta relevant informasjon som er viktig for turen din. I tillegg skal du alltid kunne stole på at du reiser bærekraftig med oss." Dette er Nobinas fire løfter til våre kunder, løfter som inkluderer alle ansatte.

For enkelte av våre passasjerer er det viktigste at bussen ankommer i tide, for en annen at de reiser miljøvennlig, mens en tredje fremfor alt ønsker å føle seg trygg og velkommen om bord. Alt dette er ønsker som Nobina søker å oppfylle.

Vårt kundeløfte peker på Nobinas reise mot å møte kundenes forventninger. En reise som inkluderer alle ansatte, både før, under og etter turen. Det vil si alt fra trafikkledelse og verksted, til førere og renhold av bussene.

Våre verdier

Nobina er et verdidrevet selskap, og med våre tre verdier setter vi rammebetingelser for hvordan vi jobber i alle deler av vår virksomhet. Verdiene preger hvordan vi oppfører oss, hvordan vi jobber og hvordan vi er mot hverandre. De tjener som vårt indre moralske kompass, samt støtte i ulike situasjoner på jobben. Vi forsøker også alltid å ha en løpende dialog om våre verdier, samt snakke om hvor godt vi lever opp til dem. Tross alt skapes fordelene med verdier bare når de flyttes fra papir til å bli konkret atferd.

Våre verdier er:

Vi respekterer hverandre

Vi verdsetter alles likeverd og behandler hverandre med vennlighet og omtanke. Sammen skaper vi et trygt og kreativt arbeidsmiljø. Vi reagerer når vi ser mangel på respekt overfor kunder, hverandre og selskapet.

Vi bryr oss

Vi er engasjerte, lydhøre og bryr oss om hverandre. Vi tar aktivt ansvar for miljø, samfunn og sikkerhet. Vi oppmuntrer til helse og personlig utvikling.

Vi tar ansvar

Vårt arbeid er preget av ansvar, tillit og deltakelse. Vi tar ansvar for vår egen og for selskapets utvikling. Vi er gode rollemodeller.

 

Tilbake til hovedside Nedre Glomma

Copyright Nobina 2023