Nobina tar over ansvaret for busstjenester i Nedre Glomma

Den 1. juli tar Nobina over ansvaret for busstjenester i Fredrikstad, Sarpsborg og omegn. Avtalen omfatter 139 tursatte busser, og løper over en periode på ti år pluss to opsjonsår. Nobina kommer til å ha to depoter; ett i Fredrikstad og ett i Sarpsborg, i tillegg til at en håndfull busser kommer til å være stasjonert på Hvaler.

Om Nobina

Nobina driver bussvirksomhet i Norge, Finland, Sverige og Danmark og er størst i Norden på buss. I Norge har vi ca 1400 ansatte som drifter busskontrakter i Oslo, Lillestrøm, Follo, og snart også Fredrikstad og Sarpsborg. 

Hos Nobina finner du ansatte med bakgrunn fra mange ulike land. Vi har et spennende flerkulturelt miljø. Som bedrift jobber vi utfra premisset om at fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, og at mangfold beriker. Derfor er fokuset på inkludering, medarbeiderskap og et godt arbeidsmiljø en selvsagt del av hverdagen hos Nobina.

Informasjonsmøter

I mars skal vi holde informasjonsmøter for bussførere - dette melder man seg på selv. Klikk her for å finne mer informasjon, tidspunkter, og hvordan du melder deg på.

Copyright Nobina 2023